Barn vil ha frukt og grønt

Europeiske barn spiser for lite frukt og grønnsaker, men ønsker å spise mer. Det kommer frem i et stort europeisk studieprosjekt blant skolebarn i ni europeiske land, hvor også norske elever deltok. Økt tilgjengelighet er nøkkelen for å få de unge til å spise mer, konkluderer studien.

Forskningsprosjekt PRO Children Project er gjennomført på skolelever i ni europeiske land over en fireårs periode. Hensikten var å kartlegge hvilke faktorer som skal til for å få barn og unge til å spise mer frukt og grønnsaker. Den konkrete målsettingen var å øke inntaket av frukt og grønnsaker med 20 prosent etter gjennomført prosjekt.

Undersøkelsene pågikk i to faser. Først en kartleggende tverrsnittstudie og deretter en intervensjon, hvor forskerne forsøkte å påvirke familienes matvaner. Både elever og lærere ble lært opp i hvilke vitaminer og mineraler frukt og grønnsaker har, hvilke helsegevinster de har og viktigheten av å spise mye frukt og grønt. Det siste halvåret av prosjektet fikk elevene gratis skolefrukt.

Norske skolelever midt på treet
Studien kartlegger flere spennende funn, både når det gjelder likhetstrekk og forskjeller. Skolebarn i Portugal, Østerrike og Sverige spiste aller mest frukt og grønt. Norge lå midt på treet, mens Island og Spania var av de landene hvor inntaket var lavest.

Gutter spiser mindre enn jenter
Guttene spiste generelt mindre frukt og grønt enn jentene og barna spiste generelt mer frukt enn grønnsaker. Et fellestrekk var at ingen av deltakerne spiste 400 g eller mer daglig i tråd med WHOs anbefalinger, men at alle ønsket å spise mer frukt og grønt. I de beste landene spiste elevene omtrent 200 g daglig.

Økt tilgjengelighet må til
Studien konkluderer med at barn liker og ønsker å spise mer frukt og grønt, men at de likevel spiser for lite og at kunnskap i kombinasjon med økt tilgjengelighet er nøkkelen for å øke inntaket.

- Barn liker frukt og grønnsaker godt og ønsker å spise mer, men vil ha bedre tilgjengelighet på denne type matvarer, sier Camilla Sandvik til På Høyden, nettavisen til Universitetet i Bergen. Sandvik er stipendiat ved HEMIL-senteret og ved Avdeling for ernæring ved Universitetet i Oslo og vært involvert i studien fra norsk side. Totalt deltok 1300 sjetteklassinger fra 20 skoler og rundt 1000 foreldre fra Norge i studien.

Blant deltakerne i Norge, Nederland og Spania, hadde inntaket av frukt økt med ca 20 prosent etter prosjektslutt. Inntaket av grønnsaker hadde økt med 18 prosent.

Sandvik mener at gratis frukt på skolen vil føre til at barn spiser mer.
- Undersøkelsene våre viste klart at når tilgjengeligheten av frukt og grønnsaker øker, så øker inntaket. For eksempel vil gratis frukt på skolen føre til økt fruktinntak i alle grupper. Og jo tidligere en begynner å øke inntaket, jo mer varige endringer får en, sier Sandvik til nettavisen.


Kilder:
The PRO children project; Promoting and sustaining Health through
increased Vegetable and Fruit Consumption among European schoolchildren.
På Høyden, UIB
www.vg.no