Hopp til innhold

Mange barn er svært opptatt av både mat og miljø. Når barna er i Matjungelen kan de utforske og oppdage en verden av temaer knyttet til mat. Gjennom jevnlig lek og aktivitet på SFO lærer de praktiske og teoretiske ferdigheter om et næringsrikt og bærekraftig kosthold.

Et pilotprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet

I 2015 kom konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt, med idéen om at barn kunne bli «endringsagenter» og påvirke både unge og voksne til å ta bedre matvalg for kroppen og miljøet. Dette innspillet ble senere fulgt opp av helseminister Bent Høie og Gunnhild Stordalen i EAT, før Helsedirektoratet så fikk oppdraget om å vurdere om dette kunne gjennomføres som et nasjonalt kostholdstiltak.

Helsedirektoratet satte opp en arbeidsgruppe som skulle komme med anbefalinger for hvordan konseptet skulle utformes, og anbefalte SFO som arena. Folkelig fikk deretter oppdraget med å utvikle et pilotprosjekt for å teste ut konseptet, i partnerskap med Opplysningskontoret for frukt og grønt og Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet pågår nå hos 7 utvalgte SFO i 3 kommuner på Vestlandet.

En jungel av aktiviteter

Matjungelen er laget for at barn kan oppdage og oppleve en jungel av mat. De får dyrke planter, utforske mystiske brødsymboler, smake på spennende frukter, slenge seg gjennom krydderløypen og forske på forskjellige eplesorter. Et variert utvalg av aktiviteter gir barna en aktiv fritid med gode matopplevelser i SFO.

Med aktiviteter som jungeldulting og avstemming på det beste SFO-brødet får barna mulighet til å bruke og formidle engasjementet sitt, slik at de også kan være med på å påvirke andres matvalg i positiv retning. Det er de voksne som organiserer jungelaktivitetene på SFO, og får både opplæring og pedagogisk materiell til aktivitetsoppleggene fra Matjungelen. Aktivitetene kan SFO selv justere slik at de passer inn i deres lokale SFO-hverdag.

Satser på nasjonalt prosjekt

Matjungelen er et pilotprosjekt som er utviklet av Folkelig i samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt og Høgskulen på Vestlandet, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektet pågår høsten 2017, og målet er at Matjungelen skal kunne videreføres i et nasjonalt prosjekt etter pilotperioden, og skal også kunne utvides til flere arenaer og målgrupper i fremtiden. 

 

Les mer om prosjektet på Matjungelens egne nettsider.

Spørsmål vedrørende Matjungelen? Ta kontakt på post@matjungelen.no.