Hopp til innhold

Videreføring av intensjonsavtalen

Før jul ble intensjonsavtalen  signert av næringsorganisasjonene, dagligvarebransjen, produsenter av mat og drikke, og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Avtalen har flere innsatsområder. Ett av dem er å stimulere til økt forbruk av frukt, grønt, bær, sjømat og grove kornprodukter. Den 16. mai møttes aktører innen de tre bransjene til en felles workshop for å diskutere konkrete tiltak som kan bidra til å nå målene.

- Matglede er viktig for et godt kosthold og god helse. Det er viktig at vi ikke bare snakker om hva vi bør spise mindre av, men også hva vi bør spise mer av, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

20 % økning innen 2021

Helsemyndighetenes mål er at befolkningen skal spise 20 % mer frukt og grønt, og dette skal skje innen 2021. Nye nasjonale kostholdsundersøkelser viser at både barn, unge og voksne spiser for lite frukt og grønt.

- Jevnt over spiser vi for lite frukt, bær og grønnsaker per i dag. Det er et ambisiøst mål å skulle øke inntaket med 20 prosent i løpet av de neste fire årene, men når myndigheter, næringsliv, grossister og mat- og drikkeprodusenter trekker i samme retning er vi godt i gang. Nå gjenstår selve jobben, og her spiller handelen en viktig rolle, sier direktør i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG), Guttorm Rebnes.

Informere og inspirere

Workshopen besto av en felles samling, før bransjene delte seg inn i mindre diskusjonsgrupper sektorvis. Fra frukt- og grøntsektoren stilte blant annet Coop, Bama, OFG og Helsedirektoratet. Her ble det tatt en felles gjennomgang og analyse av hva som fungerer, hvordan vi bør kommunisere frukt og grønt til forbruker, hvilke målgrupper som er viktige og utfordringer med frukt- og grøntinntaket i dag.

- Manglende kunnskap på både råvare og tilberedning ser ut til å være en av de store utfordringene. Her må OFG sammen med handel og næringsliv fokusere på å informere og inspirere forbrukeren til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Konseptutvikling, sameksponering i butikk og emballasje med tydelig beskrivelse av tilberedning er virkemidler vi ser som nyttige og som bør brukes videre, sier Guttorm Rebnes.

Måltidsdøgnet i grovt, grønt og blått

Det første konkrete resultatet av samarbeidet kommer fra Opplysningskontoret for frukt og grønt, Opplysningskontoret for brød og korn og Norges Sjømatråd. Sammen viste de tre kontorene hvordan man enkelt setter sammen en full dagsmeny med grove kornvarer, frukt, bær, grønnsaker og sjømat.

 

Kontorene presenterte en fargerik meny for hele spisedøgnet, med både grovt, grønt og blått.

 

Følgende aktører fra frukt og grønt bransjen som har signert tilslutningsavtalen, og som sammen vil bidra til å nå målet om å øke inntaket med 20 % innen 2021:

 • BAMA
 • Coop Norge
 • Interfrukt AS
 • A. Nilsson & Co AS
 • Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS
 • Lunde Gård Engros
 • Eugen AS
 • Økern Engros AS
 • Meum Frukt & Grønt AS
 • T.L. Måkestad AS
 • Germann Vervik eftf AS
 • Huseby Gård
 • Brødrene Raastad AS
 • Finstad Gård Engros AS
 • Cater Mysen AS
 • Norfresh AS
 • Rolf Olsen AS

 

Samarbeidet i de tre bransjene koordineres av organisasjonene Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund, Baker- og Konditorbransjens landsforening og Sjømat Norge.