#MerAv det grønne - et folkehelsemål

De fleste av oss ønsker å leve godt og holde oss friske og i form gjennom hele livet. Et av de viktigste og enkleste rådene er å spise litt ekstra frukt, bær og grønnsaker hver dag.

#MerAv

De norske kostrådene er bygget på internasjonal forskning, og ved å følge disse gir vi kroppen de beste forutsetninger for å holde seg virksom og i god form.  Det gir oss et variert og godt kosthold som er tilpasset våre levevaner. Et av kostrådene er å spise minst 5 om dagen hver dag. De aller fleste synes dette er et godt råd, men undersøkelser viser at bare 24 % av befolkningen får det til. Det er ikke fordi de ikke vil, for hele 72 % sier at de ønsker å endre på kostholdet sitt, og svært mange av disse vil gjerne spise mer grønnsaker i hverdagen.

 

Bred enighet og godt samarbeid

I Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021 er det en målsetting å øke inntaket av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat. Målet er å øke andel av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd (helsenorge.no). For å få til dette har helsemyndighetene inngått et samarbeid med matbransjen i en intensjonsavtale.

Helsedirektoratet har igangsatt en kampanje for å knekke noen myter omkring de matvaregruppene vi bør spise mer av. For det er nemlig i de voksenes hoder barrierene sitter. Barn er naturlig nysgjerrige og smaker gjerne på nye matvarer. Helsedirektoratet har igangsatt #merav-kampanjen og oppfordrer alle som bidrar til positiv omtale av disse matvarene om å merke instagraminnlegg med #merav.

 

Halve tallerken med grønt

I Norge er de fleste av oss vant til å tenke kjøtt eller fisk først når vi skal planlegge middagen vår. I søreuropa er mange vant til å undersøke hvilke de beste råvarene er akkurat nå, og da gjerne med grønnsakene i sentrum. Det er denne tankegangen Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å sette fokus på når vi nå lanserer vår kampanje med halvparten grønt på tallerkenen, for på den måten å bidra til at flere kommer nærmere målet om minimum 5 om dagen, og dermed legger grunnlaget for mange gode leveår.