Hopp til innhold

Florvåg barnehage

Skrevet av: Florvåg barnehage | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Florvåg barnehage utvidet driften og flyttet inn i nytt bygg i desember 2006.Vi har ahtt fokus på mat og ernæring i den nye barnehagen vår,vi har bl.a. tilsatt kokk og det har vært tema på foreldremøter.Foreldre er svært glad for vår innsats for å gi barn gode kostvaner. Frukt og grønt har vi daglig på bordet.Det er foreldre som tar med frukt.Etter at vi ble Mer-barnehage har vi satt fokus på variasjoner i frukt og grønsaker og bedt foreldre om å ta med mer grønsaker og mer variert frukt.Responsen uteble ikke, og nå er det varierte fruktfat barn kan forsyne seg av.Kaker og saft har vi ikke lenger ved bursdagsfeiringer. En gang pr uke blir det også kjøpt inn frukt til personlet på pauserommet og når vi har møter eller planleggingsdager er det frukt og vann på bordene.