Hopp til innhold

Hei ,

Skrevet av: Sæ barnehage as | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Hei , me har no blitt ein 5 om dagen barnehage. Det har me vore ei lang lang tid eigentleg . Fordi barna i barnehagen vår får gønsaker og oppkutta frukt kvar dag. Me har alle måltider i barnehagen og har dermed stor "makt" då det gjeld kva barn får i seg. Reidun Høynes som er ernæringseksperkt har vore hos oss ved fleire anledningar. Har hatt kurs med personalet og foreldre. Til middag eller til andre måltider hender det at glad med rå grønsaker vert sett på bordet , om ikkje det er grønsaker i middagen som vert servert. Eller berre som ein liten snack. Me skal no den 16. April ha foreldremøte der me vil informere om "5 om dagen". I tilegg har barna og foreldrene fått utdelt den informasjonen som me har fått tilsent. Det er mange år sidan me gjekk over til smoothie eller ekstra frukt fat til bursdagsfeiring. Er ein på tur hender det at esker med rosiner vert nytta. Då dette vart innført i barnehagen var det ingen av barna som var spørjande , det var heller dei vaksne. Det er me som vaksne som kan vere med å skape kultur , det har me gjort her. Dei tilsette skal no gjennomføre spørreundersøkelsen / Kurset.