Hopp til innhold

Barnas Vel, Ørsta

Skrevet av: Barnas Vel barnehage | Sist oppdatert 24.02.2016 | Publisert 24.02.2016

Etter at du vart med i 5 om dagen har vi vorte endå meir medvitne på å servere frukt og grønnsaker til alle måltida i barnehagen. Kva vi serverar, vil variere litt etter årstidene. Kosthaldet er viktig for borna si utvikling og helse. Det er derfor viktig at vi har eit godt samarbeid med foreldra, slik at alle vert medvitne kor viktig eit sunt kosthald er for deira barn. Derfor skal vi ha "Born og kosthald" som tema på foreldremøtet vårt den 23.10.