Hopp til innhold

ÅSEN BARNEHAGE

Skrevet av: Åsen barnehage | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

5-OM DAGENRAPPORT FRA ÅSEN BARNEHAGE pr. april 2014: Personalarbeid: Vi hadde temaet oppe på personalmøte 10. april, hvor både faste ansatte, lærlinger og vikarer var representert. Vi drøftet sammen hvordan vi skulle gjøre dette. Alle 9 hadde på forhånd tatt E-læringskurs i arbeidstiden samme uke eller uka før. Vi tenker at en forutsetning for å jobbe godt med dette temaet er at det er grundig diskutert og kommet til enighet i personalgruppa. Vi må gå som et godt eksempel for barn og foreldre. Tiltak i personalgruppa: Vi serverer frukt og grønt på diverse møter (også foreldrekaffe, møter, foreldresamtaler) istedet for kjeks (som har vært brukt tidligere) Vi skal ha frukt/grønnsaksfat på personalrommet Vi skal informere alle foreldre om at vi har blitt en 5-om dagen barnehage, og hvorfor vi anser dette som viktig for oss. Dette gjør vi på foreldremøtet 8. mai samt i informasjonsskriv for mai. Vi har vedtatt å alltid ha frukt og grønt ved alle måltider i barnehagen. Ved frokost, lunsj og ettermiddagsmåltidet serveres alltid frukt og grønt. Vi har snakka om at hvordan vi serverer og tilbereder dette har mye å si for om det ser innbydende ut. Så må vi ha flere typer/valg slik at det er noe for alle barna. Vi ser at vi bør ha oftere grønnsaker på menyen, samt ha større variasjon her. Ved bursdagsferiring har barna hatt 4 valg, presentert ved store bilder av valgene. Fra nå av faller boller bort som valg, og vi innfører grønnsaker og dip som valg nummer tre. De andre valgene vi beholder er smoothie, fruktfat og yoghurt med bær. Vi har ett varmt måltid pr. uke. Vi har bestemt at fra nå av skal vi alltid servere grønnsaker eller bær som en del av dette måltidet. Vi skal fra høsten 2014 av, bli en Grønt Flagg barnehage. I forbindelse med dette har vi valgt å ha tema: FRUKT, GRØNNSAKER OG BÆR Vi har planer om å knytte oss til besteforeldre og foreldre, for å høre om noen har bærbusker, frukttrær eller grønnsakshager vi kan komme for å følge med og plukke/ sanke fra. Vi synes vi har ¨vært gode på å ha fokus på sunn mat fra før. Men etter å ha lært mer gjennom ekurs og diskutert hva mer vi kan gjøre, har vi løftet vår kunnskap enda ett hakk og ser at vi har forbedringspotensiale. Vi gleder oss på å få kommet skikkelig i gang!