Hopp til innhold

Finneidfjord barnehage

Skrevet av: Finneidfjord barnehage avd Skoleveien | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

- Vi er begynt med frukt til alle måltider. - Vi spiller frukt-lotto og snakker om navnene på de ulike fruktene og grønnsakene. - Vi har laget grønnsaksuppe der førskoleungene fikk lage den helt selv. - Vi hører mye på cd-en som vi fikk. - Alle foreldrene er informert om hva MER-barnehage er, og fikk komme med innspill til dette. - Vi baker vårt eget grove brød. - Barnehagen har MER som et av satsningsområdene. Vi har derfor dette som et fokusområde som alle ansatte skal sette seg inn i. Alle skal være med å bidra for fortsatt utvikling. - Vi skriver ut oppskrifter som vi setter inn i en oppskriftsperm, permen er lett tilgjengelig på kjøkkenet for barn og voksne. - Vi har oppe frukt og grønt plakaten på avdelingen og snakker mye om hvilke frukter og grønnsaker som er på den.