Hopp til innhold

Lesjaskog Barnehage

Skrevet av: Lesjaskog Barnehage | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Rapport frukt og grønt. 2013-14. Barnehagen kjøper inn frukt slik at barna får ete så mykje dei vil. Eitt måltid er i hovudsak fruktmåltid, men dei som vil, kan hente matboksen sin i tillegg. På hausten var dei eldste med på potetopptaking på ein gard i distriktet. I løpet av året blir det laga mange rettar av potete og grønsaker, der barna er med på heile prossessen, seinast i dag lagar dei eldste suppe til foreldremøte på kvelden. Med helsing Lesjaskog Barnehage, Torunn Stenrud Nilsen