Hopp til innhold

Tørtberg barnehage - Kanvas

Skrevet av: Tørtberg barnehage - Kanvas | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Vi har hatt et stadig økende fokus på kosthold de siste to årene. I løpet av denne perioden har vi sluttet å bruke så og si all sukkerholdig mat, og vi har hatt et stadig økende fokus på frukt og grønt. Utvilingen av vårt fokus på kosthold har hele tiden også blitt kommunisert ut til foreldrene. Vi opplever stor støtte for dette. Hos oss får barna servert frukt og grønnsaker til alle måltider. I tillegg har vi nå i høst begynt å gi et tilbud til barna om en mellommåltid på formiddagen bestående av grønnsaker og litt frukt. Bakgrunnen for dette er at det er mange som kommer tidlig til barnehagen, og det er da lenge til første måltid. Vi mener dette er med på å gjøre barna bedre rustet for lek og læring da de får et jevnere blodsukkernivå gjennom dagen. Barna er selvsagt med selv å gjør i stand dette mellommåltidet. Dette er en fin stund for både barn og voksne på avdelingene. Vi lager varm mat misnt to dager i uka. Ett måltid skal være fisk, det andre kjøtt, kylling eller vegetar. De andre dagene i uka severer vi brød eller gryn/grøt. Det serveres selvsagt friske grønnsaker og/eller frukt til alle måltider. Vi ser på matlaging som en pedagogisk aktivitet hvor det foregår mye god læring. Barna hos oss er med å lager mat. Vi serverer heller ikke kaker eller andre søtsaker til bursdager eller fester, og foreldrene får heller ikke ta med slikt i barnehagen. Vi har laget en bursdagsbok hvor det er mange gode og sunne middagsretter. det barnet som har bursdag får velge hva som skal lages av mat. I tillegg serverer vi en fruktdessert. Det er oftest smoothies, bananbil, fruktspyd eller liknende. Fokuset med feiringen er å stelle i stand til en hyggelig fest for den som har bursdag. Tidligere var fokuset mye mer på selve kaken som skulle spises. Vi ser også at dette engasjererr foreldrene. Det har vært foreldre som uoppfordret har kommet til barnets bursdag med fantasifulle fruktoppsetninger... Vi har nedsatt en kostholdsgruppe blant personalet som hele tiden jobber med barnehagens kosthold. de setter opp lister over basisvarer og månedsmenyer, og de skal nå i løpet av høsten ha innlegg om kostholdet på personalmøter. Kosthold er hele tiden et tema i foreldresamarbeidet.