Hopp til innhold

Åkeberg Barnehageenhet

Skrevet av: Åkeberg Barnehageenhet | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Åkeberg barnehage er en 7-avdelings barnehage, en av tre barnehager i enheten. Siden vinteren 2007 har barnehageenheten arbeidet med sunt kosthold etter oppfordring fra foreldre i samarbeidstuvalget. Personalet har tilegnet seg kunnskap om kosthold, diskutert og hatt sunt kosthold som tema på foreldremøter. Kvaliteten på maten vi serverer i barnehagen, bursdagsfeiringer og matpakker har vært tema. Barnehagen tar ansvar for servering av frukt på ulike måter i bursdager og har laget nye tradisjoner med fokus på barnet, blant annet bursdagskiste. Fra før har vi servert oppkuttet frukt og noe grønt hver dag. Etter at vi har blitt MER-barnehage, har vi motivert personalet til å kutte opp og servere mer grønt daglig og derfor økt bestillingen av grønnsaker. Vi har startet med gjennomføring av e-læringskurs og vil fortsette dette arbeidet framover. En av småbarnsavdelingene har forpliktet seg til å starte opp MER-barnehagearbeidet og barna har tatt del i innkjøp, oppkutting og servering av grønt til måltidene. Foreldrene vil også få informasjon om MER-barnehage og hvordan vi arbeider.