Hopp til innhold

Oslo/Andromeda

Skrevet av: Andromeda Barnehage | Sist oppdatert 24.02.2016 | Publisert 24.02.2016

Rapport 5 om dagen 3-4 åringene, høsten 2014 I august begynte vi med frukt og grønt temaet 5 om dagen. Vi brukte en pakke med opplegget; Mona og Mona. Den inneholdt frukt og grønt lotto, små bøker med tegninger og fortellinger, store plakater med oversikt/bilder over frukt og grønt og en CD med sanger. Vi gir et hefte til hvert barn. Resten beholder vi til neste sesong. Disse har vi også lest under måltider. Lotto var også veldig populært, med litt hjelp til de minste fungerte dette fint til vår aldersgruppe (3-4år). Plakatene har vi brukt i samlingsstund og er et fint verktøy for å snakke om frukt og grønt og hvilke man har smakt/kjenner igjen. CDen inneholder en del frukt og grønnsakssanger. En sang som appellerte spesielt til barn og voksne i gruppa, var grønnsaksspisevisa. Den har vi valgt å bruke videre. Vi har øvd masse på denne, da vi bestemte oss for å lage teater ut av denne sangen. Vi begynte med å klippe ut grønnsaker, pølser og sur/blid munn av papp, som barna malte i riktige farger. Dette ble kostymer til barna. Også har vi dramatisert bevegelser til sangen for lettere å få barna med på dramatiseringen. Vi håper på å få til en forestilling for barn og/eller foreldre litt utover året 2015. Ellers har vi latt barna være med på å kutte grønnsaker og frukt til måltidene/fruktstund og latt de være med på dyrking av grønnsaker (agurk) i hagen bak ved småbarnsavdelingene. De har fulgt prosessen fra frø til å plukke den ferdige agurken fra planten (vår-høst 2014). For å skape enda mer fokus på frukt og grønt har vi, sammen med barna, formet ulike frukt og grønnsaker ut av trolldeig og malt de i riktig farger etterpå. Alt i alt er vi fornøyd med opplegget og har lyst til å fortsette med dette videre på Ariel. Foreldre har også uttrykt at de er veldig fornøyd med at vi har opplegg for 3-4 åringene på torsdager, da det er førskole for resten av Ariel.