Hopp til innhold

Stardalen barnehage

Skrevet av: Stardalen barnehage | Sist oppdatert 24.02.2016 | Publisert 24.02.2016

Etter vi vart ein 5 om dagen barnehage har vi blitt mykje flinkare til å servere frukt og grønsaker. No har vi alltid frukt og/eller grønsaker til alle måltid. Og vi et mykje meir varierte sortar frukt og grønt. Plakatane vi har fått heng på avdeinga og barna er med å bestemme kva vi skal ha slagt frukt og grønt, og då blir det ofte prøvd nye ting. Vi er også blitt flinkare til å ete meir grønsaker. I forhald til bursdagane så har vi så langt hatt sunnare variantar til feiringa. Men barna får sjølve velje kva dei vil ha. Vi vaksne i barnehage må tenkje kreativt og kome fram med gode forslag så kan friste meir enn sukker holdig mat, dette har vert populært så langt. Foreldre har fått informasjon på foreldremøte, og vi hadde ein god diskusjon kring frukt, grønt og sunn mat. Dette er foreldra positive til. E-læringskurset er vi endå ikkje komne heilt i mål med, men det skal vi. Det var spennande å lærerikt.