Hopp til innhold

Treungen barnehage

Skrevet av: Treungen barnehage | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Rapport: Treungen barnehage I januar 2011 blei barnehagen invitert med i "Fiskesprell", eit prosjekt med fokus på kosthold - fiskeprodukt - til barna. Alle tilsette var med på eit inspirasjonskursa i februar. Dette blei fylgd opp med fokus på kva mat vi serverer i barnehagen. Vi serverer i dag meir fisk og grønnsaker. Kosthald har blitt integrert i ulike planar. Eit personalmøte blei bruka til praktisk utprøving av ulike fiskerettar. Eit veldig vellykka prosjekt. Til hausten har vi planlagt foreldremøte med kosthald som tema. Vi har eit fruktmåltid/grønnsaksmåltid pr. dag. Da kutter vi opp ulike frukt og grønnsaker som blir servert barna. Populært. Vi serverer frukt på personal og foreldremøte. På fødselsdagar får barna ofte smoothies istaden for kake. Gro Midtsund styrar