Hopp til innhold

Olaløkka Barnehage

Skrevet av: Olaløkka Barnehage | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Barnehagen har denne høsten satt seg inn i materiellet til "5 om dagen - barnehage, og laget en didaktisk plan for hvordan vi skal implementere oss som en 5 om dagen - barnehage. Vi har forankret opplegget i Rammeplanenes fagområde "Kropp bevegelse og helse", hvor det blant annet påpekes at barna i løpet av småbarnsalder tilegner seg grunnleggende vaner...og at et godt kosthold med veksling av aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Hovedmål: Barnehagen skal gjennom å være en 5 om dagen barnehage bidra til et godt kosthold, der frukt og grønt er en naturlig del av mattilbudet. Delmål: - Frukt/grønt skal være en del av alle måltider - Barna skal etablere sunne kostvaner i tidlig alder og muligheter til å velge sunne alternativer under måltidene. - Barna skal få økt kunnskap om frukt og grønt, samt vite hva frukt og grønt benevnes med og hvordan det påvirker helsen vår. Hvordan jobbe med tema: - Voksne skal være gode rollemodeller under måltidene, der frukt og grønt er et naturlig tema i samtalene ved bordet. - Personalet spiser samme type mat som barna serve4res. - Personalet skal aktivt oppmuntre barna til å spise/smake på det som tilbyd av frukt og grønt - Alternative brødmåltider/varmmat skal preges av sunne alternativer med tilbehør av mye grønnsaker. - Personalet skal øke sin egen kompetanse ved å ta E-læringskurset og lese gjennom materiellet vi har fått av tilsendt. - Alle avdelingene tar i bruk spill, fargeleggingsark, og plakater henges synlig. - Bursdagsfeiringen endres med sunnere alternativ: Barna får heretter velge mellom tre typer bursdagsmat: 1. Nedfryst banan på pinne m/Oboypulver 2. Fruktsalat 3. Grønnsaker med dip - Temabøkene deles ut til barna etter endt arbeid med hvert tema. Foreldrene er informert om at vi har blitt en "5 om dagen - barnehage" på foreldremøte. Planen for opplegget iverksettes i januar 2014. Olaløkka barnehage v/Kristin S. Eriksen