Hopp til innhold

Follo

Skrevet av: Follo Håndballklubb | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Sted

Follo

Første dag

07.01.2006

Antall dager

1

Antall potensielle kjøpere pr. dag (snitt)

60

Antall solgte totalt

140

Dette var første gangen vi solgte frukt på et av våre arrangement, og dette ble svært godt mottatt. Vi solgte både fra vår vanlige kiosk og fra et eget utsalgssted for frukt. Salget var omtrent likt fordelt mellom de to utsalgsstedene. Håndballgruppene i Follo ser ut til å gå mer og mer over til å tilby frukt og det blir lagt merke til.