Hopp til innhold

Fagerlihallen, Ålesund

Skrevet av: Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Sted

Fagerlihallen, Ålesund

Første dag

27.01.2007

Antall dager

2

Antall potensielle kjøpere pr. dag (snitt)

54

Antall solgte totalt

15

Under NorgesCup i RG i Fagerlihallen 27.-28.januar vart MER-konseptet tatt i bruk. Vi hadde frukt-utsal, og vi delte også ut frukt-boksar gratis til gymnastane. MER-forkle vart nytta, og dei små foldarane vart leverte ut. MER-materiellet vart såleis godt "oppe i dagen" under heile konkurransen. Utstyret vi mottok, vart brukt, og alt var vellukka. I Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets har det elles vore sedvane i mange år at vi har delt ut appelsiner gratis til alle gymnastar på konkurransane våre.Vi satsar -og har satsa i mange år - på frukt, mat og vatn til våre konkurranse-deltakarar.