Hopp til innhold

Gråkallen, Trondheim

Skrevet av: NTNUI Orientering | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Sted

Gråkallen, Trondheim

Første dag

22.09.2006

Antall dager

3

Antall potensielle kjøpere pr. dag (snitt)

240

Antall solgte totalt

100

Responsen vi fikk på mer-salget var positivt verbalt, men salget gikk ganske dårlig, de fleste ville heller ha kaker. Faktisk tapte vi penger på mer-salget (ca 300 kr) da det ble kjøpt inn alt for mye frukt. Salget gikk antagelig dårlig fordi vi priset kurvene for høyt i starten (jeg anbefaler 10 kr!) og pga ressursmangler hadde vi ikke egen mer-bod men integrerte det med en egen benk inn i kiosken. Vi opplevde også at endel ønsket å kjøpe et vanlig eple el til 5 kr istede for et ferdig oppkuttet fruktbeger. Tross et lite økonomisk tap ga fruktsalg et positiv effekt både blant kjøkkenmannskapet, arrangørene generelt og kundene. Det var veldig positivt å kunne servere frukt til slitne arrangører når de kom luntende og lurte på om det var noen brente vafler til overs. Alt-i-alt vil jeg anbefale, og kommer selv, til å handle inn frukt til neste arrangement (sørg for å få en billig innkjøpsavtale! Vi fikk hos Sverre Johnsen i Trondheim). Men ikke kjøp så mye at en blir sittende inne med over halvparten. En full kasse av hver eneste fruktsort var for mye for oss.