Hopp til innhold

Skavøypoll Stadion

Skrevet av: Skavøypoll Idrettslag (Hovedlag) : 5.stk. Undergrupper. Ønsker 2.stk. Startpakker | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Sted

Skavøypoll Stadion

Første dag

23.09.2006

Antall dager

2

Antall potensielle kjøpere pr. dag (snitt)

200

Antall solgte totalt

200

Bend it Cup på Skavøypoll Stadion 23. og 24. september ble en suksess. Det deltok spillere i alderen 6 - 14 år. Alle var veldig fornøyd med at det ble solgt frukt under turneringen. Populært. Det ble et pent overskudd på ca kr 20.000. Pengene vil benyttes til å utvikle laget videre med tanke på å legge forholdene til rette for barn og unge. Visepresident i UEFA Per Ravn Omdal foretok åpningen av cupen og det var populært blant ungene at han deltok. Omdal foretok også den offisielle åpningen av ballbingen som nylig ble satt opp ved Skavøypoll Stadion.