Hopp til innhold

Vadheim

Skrevet av: Vadheim Idrettslag | Sist oppdatert 14.10.2015 | Publisert 14.10.2015

Sted

Vadheim

Første dag

26.08.2007

Antall dager

1

Antall potensielle kjøpere pr. dag (snitt)

500

Antall solgte totalt

180

Miniputturneringa hadde ca 220 ungar i alderen 7-10 år. Været var ikkje det beste, regnbyer med litt opphald. Det vart bestilt inn rikeleg med frukt, ca 50 kg, på vår lokale Joker butikk.Vart ein del til overs, og det fekk vi levere tilbake. Vi hadde hyrt inn 4-5 fruktkuttarar. Frukta vart kutta opp like før turneringa starta. Eplebåtane vart lagt i vatn med sitron, dette for at dei skulle halde seg betre. Begera vart dekka med plastfolie. Frukta vart seld frå kiosken. I tillegg hadde vi nokre salgsrundar ute blant publikum. Dette var populært og fekk fart på salget. Vi selde korgene for kr. 10 pr stk. Vi er godt nøgd med overskotet.