Fra kantinen i Storebrand

Konsernsjef Idar Kreutzer synes det er en god investering at det serveres mye frukt og grønt i kantinen og i bedriften generelt. Se hvordan Storebrand gjør det i sin flotte kantine!

Fra kantinen i Storebrand