Hopp til innhold

Vårt arbeid er nøytralt uten hensyn til merkevarer eller hvor varene er produsert. Dog ønsker vi å fremheve fordelene ved produksjon av frukt og grønnsaker i Norge. Vår hovedstrategi er å stimulere til økt forbruk av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter ved hjelp av langsiktig holdningspåvirkning. Matglede, sammen med helse og ernæring står sentralt i vårt budskap. Det er en stor utfordring å få fortalt at et høyt daglig forbruk av frukt og grønnsaker er avgjørende for et sunt levesett. Norske forbrukere i alle aldre er vår viktigste målgruppe.

Last ned faktaark her

Årsrapport for 2018

 

Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no

Besøksadresse:
Håndverksveien 31, inngang C, 2. etg., 1405 Langhus

Postadresse:
Håndverksveien 31 B, 1405 Langhus
Tlf. 23 24 94 00    
Send e-post her.

 

ANSATTE

 • Guttorm Rebnes, Direktør

  Hovedansvar for den daglige drift, budsjett- og regnskapsansvar, utarbeidelse av strategi og markedsplan, markedsføring og reklame, samt kontakt med produsenter, grossister og detaljister.

  908 58 227
  Send e-post
 • Gerd Byermoen, Kommunikasjonssjef

  Har ansvar for å tilrettelegge vår interne og eksterne kommunikasjon og er blant annet hovedkontakt for alle mediehenvendelser. Er opptatt av å formidle kunnskap om frukt og grønnsaker og ikke minst spre matglede.

  952 83 171
  Send e-post
 • Tore Angelsen, Analysesjef/prosjektleder

  Leder for prosjektet Skolefrukt som er en abonnementsordning for frukt og grønnsaker i grunnskolen i hele Norge. Har ansvar for analyser og undersøkelser, og er opptatt av god innsikt som skal ligge til grunn for strategier og aktiviteter.

  477 51 787
  Send e-post
 • Elisabeth Skjegstad, Markedsansvarlig

  Ansvarlig for planlegging, utarbeidelse og gjennomføring av markedsplan og betalt reklame. Har ansvar for prosjektet 5 om dagen -barnehage.

  920 17 920
  Send e-post
 • Toril Gulbrandsen, Matfaglig rådgiver

  Er utdannet kokk og har praktisert yrket i inn- og utland. Har en lang fartstid i frukt- og grøntbransjen, og er matfaglig ansvarlig. Er opptatt av fargerik matglede med mye frukt og grønt, for store og små, i alle situasjoner.

  957 32 919
  Send e-post
 • Silje Thoresen Tandberg, Prosjektleder Sunn Ungdomsmat/NM i lunsj

  Leder for prosjektet Sunn Ungdomsmat som er et kommunikasjonsprosjekt rettet mot ungdomsskoleelever med hensikt å bedre lunsj- og kostvaner. Prosjektet er 3-årig, finansiert av Gjensidigestiftelsen og styres av alle opplysningkontorene og Norsk Sjømatråd.

  901 75 311
  Send e-post
 • Kari Jørgensen, Webredaktør

  Ansvarlig for drift, videreutvikling, vedlikehold og oppdatering av www.frukt.no, vårt digitale leksikon og mediabasen. Har også ansvaret for Frukt.no sin satsing mot sosiale medier. Ønsker at www.frukt.no skal være det naturlige sted for alle å søke inspirasjon og informasjon om den grønne produktgruppen.

  952 71 200
  Send e-post
 • Jenny Esbjug, Prosjektmedarbeider Skolefrukt

  Deltar i prosjektet Skolefrukt som er en abonnementsordning for frukt og grønnsaker i grunnskolen i hele Norge.

  918 20 218
  Send e-post
 • Iselin Bogstrand Sagen, Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)

  Kommunikasjonsrådgiver med ernæringsfaglig kompetanse med ansvar for ekstern og intern kommunikasjon rundt temaer som omhandler kosthold og helse. Er opptatt av å formidle kunnskap om ernæring på en forståelig og inspirerende måte, og ikke minst spre matglede. Målet er 5 om dagen til hele befolkningen.

  954 18 998
  Send e-post