Fargerike frukt, bær og grønnsaker

5 a day Europe 2020

Tirsdag 10. november ble den årlige undersøkelsen 5 a day Europe presentert. Den viser dessverre at etter tre år med relativt liten endring i inntaket av frukt, bær og grønnsaker i den norske befolkningen har koronatiltakene nå medført en nedgang i forbruket.

Se video fra webinaret nederst på siden.

 

Tallene for 2020 viser at 1 av 5 når opp til kostrådet 5 om dagen, mens vi i snitt spiser 3,2 av de 5 anbefalte enhetene. 

Hva skal til for å snu trenden var spørsmålet som ble stilt både til europeiske kolleger og til et panel med stor innsikt i både kosthold og folkehelse, nudging og politiske virkemidler.

Det virker jo som kjent sjelden godt å bare gjøre mer av det samme – hvis det ikke har noen effekt.

Vi tar svært mange ubevisste valg i løpet av dagen. Valg vi ikke overveier nøye, men som går på autopilot. Det kan være en nøkkel til å endre adferd.

Nudging eller dulting som det ofte kalles virker godt. Vi trenger en påminnelse om å få med oss nok frukt og grønnsaker enten vi er i butikken, i kantinen eller på et hotell. Undersøkelser viser at vi ved å legge de sunne produktene bedre til rette og synlig for folk gjør at vi tar gode valg for helsen.

- GreenNudge har undersøkelser som viser at nudging av frukt og grønt virker spesielt godt for de som spiser minst i dag. Det er en positiv mulighet for butikken til å bidra til å fremme god folkehelse og få økt salg av denne produktkategorien, sa Samira Lekhal.

Ole Berg fra Helsedirektoratet understreket at kostrådet lyder spis minst 5 om dagen. Han fremhever de gode initiativene som ligger i intensjonsavtalen for et bedre kosthold, som er signert av over hundre aktører fra matbransjen, hvor et av målene er å øke inntaket av grønnsaker, frukt og bær med 20 % innen 2021.

- Vi vet at et langsiktig perspektiv er nødvendig for å oppnå ønskede endringer. Arbeidet med forhandling av ny intensjonsavtale som varer til 2025 starter nå.

Da Erik Fagerlid avsluttet med å be panelet om et fokus de ønsket å gjøre noe med for å få til en endring, ble både servering av frukt og grønt i barnehage, gratis skolefrukt og grønnsaker til SFO nevnt som mulige gode tiltak. En fortsatt produktutvikling og optimalisering av kategorien i dagligvarebutikkene vil også ha en god effekt.

Ønsker du å se flere gode initiativ fra UK, da finner du det her:

Michael Barker: Rashford campaign wins government u-turn

5 a day Europe er en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført for fjerde år på rad av Kantar for Opplysningskontoret for frukt og grønt høsten 2020. Den viser hvordan vi og andre land i Europa ligger an i forhold til å nå kostrådet 5 om dagen.

Se rapport fra 5 a day Europe 2020 undersøkelsen.

Fikk du det ikke med deg? Se opptaket fra webinaret nederst i artikkelen.

 

5 a day Europe 2020