Målselvneper - nordnorsk eple

Målselvnepe - nordnorsk eple

Du har kanskje sett den i butikkene når du har vært i Nord-Norge på høsten og lurt på hva det er; Målselvnepe. Sørgelig for oss søringer så er det ytterst sjelden at vi får oppleve den. Dessverre, sier vi, for den er kjempegod.

Historien

Historien til Målselvnepen kan føres tilbake til tidlig på 1800-tallet. Denne tiden var preget av norske handelsmenns forbindelse med Russland (pomorhandelen). Frø fra Russland kom bl.a. Ole Enok Olsen fra Luneborg i Målselv i hende. Han var en av de første nepefrøavlerne i Målselv, og valgte ut gule, sirkelrunde neper med innhuling ved rotfestet. Det er dette utseende som også i dag kjennetegner dette særpregete, lokale produktet. Senja videregående skole på Gibostad begynte med frøavl rundt 1920-tallet, og har i dag ansvar for vedlikehold og frøavl av Målselvnepe.

Dyrking

Denne nepen er dyrket i Målselv, rett i nærheten av Luneborg, der den første frøavlen av Målselvnepen foregikk for ca. 150 år siden. Nepa såes direkte på friland, Den krever intens stell hvor gjødsling, bekjempelse av ugress og skadedyr er stikkord. Etter en veksttid på ca. 2 måneder, er nepa klar til høsting. Høstingen foregår for hånd eller med maskin. All nepe vaskes og sorteres for hånd for å sikre en best mulig kvalitet.

Bruk av nepen

Nepen går også under betegnelsen "Nordnorsk eple", og brukes akkurat som - epler. Den smaker godt rå, men brukes også i middagslaging, bl.a. i kjøttsuppe, nepestuing og lapskaus. I gamle dager var det vanlig å spise nepa kokt på flatbrød, eller som "skrapa nepe". Målselvnepe er også velegnet til bruk i mer moderne retter - som f.eks. wok.