Sommermat, salater og grilling

Samtykkeerklæring

Skjemaet brukes når vi gjør foto-, video- og lydopptak hvor personer er med.

Jeg samtykker i at det kan tas bilder, video eller lydopptak og at dette materiellet kan brukes av Opplysningskontoret for frukt og grønt i egne og eksterne kanaler.

 

Samtykkeerklæring

 

Dine opplysninger er trygge hos oss. De vil ikke bli brukt eller utlevert til andre formål. Du kan når som helst velge å trekke tilbake samtykket ved å sende en e-post til post@frukt.no.

Vi viser ellers til vår personvernerklæring