Forsiden av brosjyren

Evaluering helsestasjon

Vi ønsker å få tilbakemelding på materiellet dere har delt ut på helsestasjonen. Takk for at du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene.
Til hvilket årskull har dere delt ut materiell?
Hvilket materiell ble delt ut?
Hvordan ble materiellet delt ut?
0 10 0
0 10 0
0 10 0