Fire barnehender med frukt, bær og grønnsaker - 5 om dagen

Veileder om smittevern for barnehager

Folkehelseinstituttet har nå laget en veileder for smittevern i barnehager i forbindelse med åpningen av barnehagene.

I forbindelse med Covid-19-epedimien har Folkehelseinstituttet laget en veileder om smittevern i barnehagen som gjelder nå som barnehagene skal åpne igjen.

I veilederen står det ikke så mye om mat og måltider men det som står er:

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Barn skal ikke dele mat og drikke
 • Mat skal serveres porsjonsvis
 • Barna bør spise i sine kohorter
 • Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellige tider
 • Bord og stoler før vaskes av etter hver gruppe
 • Der mat vanligvis tilberedes i barnehagen, skal ikke barna bidra

Husk at en pause midt på dagen med påfyll av frukt og grønt er bra for både store og små. Fruk og grønt kan jo serveres porsjonsvis.

 Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no/fotograf Alexander Hagstadius

 

 

Spørsmål mange stiller i disse dager:

 

1. Kan man spre koronasmitte ved matproduksjon

Svar: I følge Folkehelseinsituttet er det ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat eller drikke.

2. Dør koronavirus ved varmebehandling?

Svar: Mattilsynet svarer at ja, koronavirus dør ved varmebehandling som steking, koking og oppvaskmaskin på over 70 grader.

 

Selv om det ikke er noe som tyder på at viruset smitter via mat, anbefaler Mattilsynet alle å følge de generelle hygienerådene som til enhver tid gjelde ved produksjon og servering av mat.

 

Vaks hendene

Håndvask for barn skal som hovedregel skje med voksen tilstede. Både barn og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til barnehagen
 • Etter hosting / nysing og tørking av ansikt / nesepussing
 • Etter toalettbesøk og bleieskift
 • Før og etter måltider
 • Etter soving
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Ved synlig skitne hender
 • Tørkepapir må være lett tilgjengelig til bruk for barn og ansatte

 

Les mer

5 om dagen i barnehagen