Det norske frukt- og grøntmarkedet i volum og verdi 2020

Opplysningskontoret for frukt og grønt sammenstiller årlig statistikk for frukt og grøntmarkedet i Norge. Nå er tallene for 2020 klare og vil bli delt i et gratis webinar.

OFGs kampanjer og aktiviteter for 2021 og et innblikk på 2022 gis også.

Du får også betraktninger fra aktører i dagligvare, netthandel og storhusholdning.

Les mer her https://www.frukt.no/artikler/det-norske-frukt--og-grontmarkedet-i-volum-og-verdi/


Følg oss gjerne i sosiale medier:
https://www.facebook.com/fruktno
https://www.instagram.com/5omdagen/
https://twitter.com/frukt_no

Det norske frukt- og grøntmarkedet i volum og verdi 2020