Forsiden av brosjyren

For helsestasjon og barnehager: Hefte for barn

Mons og Mona Aktivitetsbok er fin å bruke som en aktivitet for de største barna i barnehagen. Her kan de lære litt om grønnsaker, frukt og bær. Den er også populær å bruke for helsesykepleiere, men må da brukes i aktiv samtale om mat og kosthold.

Ønsker du i stedet å bestille de små pixit-bøkene om Mons og Mona, trykk her

(Disse bøkene passer til alle i barnehagen og kan deles ut på 4-årskontrollen på helsestasjonen.)

Mons og Mona Aktivitetsbok er fin å bruke som en aktivitet for de største barna i barnehagen. Her kan de lære litt om grønnsaker, frukt og bær. Den er også populær å bruke for helsesøstre i samtale med barn før skolestart om mat og kosthold.

For helsesykepleier er tanken å bruke heftet for å få fokus på mat og kosthold i samtalen med barna og foreldrene. Vi sender ut aktivitetsheftet til de som ønsker å bruke denne under skolestartsamtalen / 6-års samtalen. Men vi vil da at dere skal bruke heftet i en aktiv samtale om mat og kosthold og 5 om dagen. Sammen med heftet får dere da også en brosjyre til foreldre som kosthold i familien som må deles ut. Det er ikke mulig å kun dele ut aktivitetsheftet.

Aktivitetsboken og foreldrebrosjyren er gratis og sendes uten kostnader for mottaker.

Last ned heftet selv.

 

Bestilling Mons og Mona aktivitetsbok