Piopino

Piopino er en sopp som finnes viltvoksende på eiketrær og poppel sør i Europa. Det som finnes i handelen er dyrket, og som dyrket sopp er Piopino ganske ny på markedet.

Smaken minner om steinsopp, og den kan brukes i mange retter.

Egenskaper

Det finnes ingen kjente egenskaper for Piopino.

Kvalitetskrav

Kvalitetskrav på sopp vil være avhengig av den enkelte sort, men som hovedregel skal sopp være hele og saftige, og fri for mørke flekker og trykkskader. Hatt og stilk skal henge sammen. Soppen skal være saftspent og ha en sortstypisk form. Viltvoksende sopp skal være fri for snegler og andre skadedyr.

Lagring

Oppbevaring mørkt i 0 - 2°C gir holdbarhet på 14 dager.

Norsk
Sopp
Latin
Fungi
Engelsk
Mushrooms
Tysk
Pilze
Fransk
Champignons
Spansk
Champiñones
Italiensk
Funghi