Mer frukt og grønt til barn - bedre helse som voksne

Nordmenn blir aldri et grøntspisende folkeslag dersom vi først starter med frukt og grønt i barneskolen. Startskuddet må gå i barnehagen. Det er i de første leveårene vi tilegner oss våre matvaner, og grunnlaget legges for god helse senere i livet.

Påstanden fra overlege og dr. med. Charlotte Bjørk Ingul er verd å ta på alvor. Til daglig jobber hun som forsker på Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU i Trondheim. - Det gjøres alt for lite for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer i Norge. Vi ville spart milliarder
av kroner i helsesektoren senere hvis vi startet med frukt og grønt og gjerne også et varmt måltid i barnehagen, sier Bjørk Ingul.

- Men hvorfor er det så viktig at man starter allerede i barnehagene?
- Det er fordi smaksløkene i ganen utvikles i de første leveår. Det ble gjort en undersøkelse i Finland, hvor man fulgte en stor gruppe barn. Man fulgte deres utvikling når det gjaldt matvaner i 21 år. Resultatet var at 80 prosent hadde de samme matvaner som de ble tilvendt som barn 21 år senere. Dessuten har det vi spiser i tidlige barneår stor betydning for helsa senere i livet, sier Bjørk Ingul.

- Det er ikke det samme hva slags mat barna får. Det hender maten er laget på kommunale storkjøkken. Den kan være grei nok for voksne, men i sjelden grad tilpasset små barns ganer. I Trondheim vil vi nå opprette en utdanning som skal gjelde for alle barnehager både teoretisk
og praktisk i forhold til kosthold. Det skal også satses på en spesialutdanning av kokker for barnemat. Dessuten har vi her i byen allerede nedsatt en gruppe for å høyne kompetansen blant førskolelærerne og andre som arbeider i barnehagene innen dette temaet. Gruppen består av en ernæringsfysiolog, pedagog, barnehageleder, kokk, psykolog, helsesøster og meg som forsker og lege med hjertemedisin som spesiale.

- Hva med hjemmene?
- Barna er 65 prosent av den våkne tilstanden per dag i barne-hagen. Med et godt kosthold i barnehagen så kan det være med å utjevne
forskjellene i familier hvor fokus på kosthold er lavt. I mange familier bør man bruke mer tid på matlagingen. Ofte tyr man til det enkle og kjappe, som å steke en pizza. Det tar ikke mye lengre tid å lage en nydelig grønnsaksuppe med friske grønnsaker. Til min store glede opplever jeg at stadig flere foreldre nå spør om råd og vink når det gjelder riktig mat og matlaging.

- Og hva er dine råd?
- La barna være med på hele prosessen. Ta dem med i butikken for å kjøpe grønt, la dem være med på å lage maten og spis den samme maten som dem.

- Hva mener du må til for å endre barns kostholdsvaner?
- Vi må komme i gang umiddelbart. Dette må bli et samspill mellom politikere, barnehage, skole og hjem. Det vil koste noen kroner, men se hva som sprøytes inn av milliarder i helsesektoren for å kurere voksne som kunne ha unngått disse sykdommene dersom de hadde fått riktig mat fra barnsben av. Det gjelder å få det norske folk til å forstå hvor viktig det er å spise riktig mat HVER DAG for å ruste seg til et sunnest mulig liv og færrest mulig plager som voksen, sier en fortsatt like entusiastisk Charlotte Bjørk Ingul.