Britene spiser mer grønt enn nordmenn

Mange av oss bærer nok på noen fordommer om dårlig britisk kosthold, men en ny undersøkelse viser at Storbritannia ligger på topp i inntak av frukt og grønt i Europa.

For første gang er det gjennomført en forbrukerundersøkelse der vi måler folks frukt- og grøntinntak relatert til anbefalingen om 5 om dagen i mange europeiske land. 5 a day Europe har benyttet nøyaktig samme innsamlingsmetode (internettpaneler fra Kantar TNS) og feltarbeidet har blitt gjennomført på samme tid i alle landene med nøyaktig samme spørsmålstilling.

Hensikten med undersøkelsen er å få gode sammenliknbare tall fra Europa og for å kunne lære av de beste.  I tillegg kunne bidra med et praktisk verktøy for å måle utviklingen mot målsettingen om å øke inntaket med 20 % innen 2021.

Bare 1 av 4 personer i Norge spiser de anbefalte 5 om dagen

5 om dagen er et viktig kostholdsråd. Det er godt kjent og praktisk talt alle synes at ideen er god, men bare en av fire kommer i mål. Hvor trykker egentlig skoen? Er det kunnskap, tilgjengelighet eller viljen det står på?  Hvordan står det til andre land det er naturlig å sammenlikne seg med?

Norge er best i Skandinavia, men vi ligger ikke så langt foran Sverige og Danmark. Andel av befolkningen som spiser minst 5 porsjoner frukt / bær og grønnsaker på daglig basis er ca. 24 % i Norge, ca 19 % i Sverige og ca. 18 % i Danmark.

Fra tre til fem om dagen er god samfunnsøkonomi

Den nye rapporten viser oss at vi i Norge i snitt spiser noe mer enn tre av de anbefalte fem porsjonene – vi har med andre ord et stykke igjen før vi når målet, men mange gode krefter trekker i samme retning. I Intensjonsavtalen for tilrettelegging for sunnere kosthold har både industri og handel forpliktet seg til å bidra.

Les hele undersøkelsen her.

Consumption of fruit and vegetables in Europe