Fagdag 17. oktober 2023

“Dyrtid- hvordan påvirkes forbrukernes valg? Hva blir de sterkeste driverne og utfordringene for frukt- og grøntforbruket framover?”

- dette og mer vil diskuteres av sentrale næringsaktører på fagdagen

Her kan du se på fagdagen digitalt:

LINK TIL YOUTUBE: trykk her

 

Her finner du presentasjonene fra fagdagen

 

Program:

Kl. 09.00 Velkommen

Kl. 09.05 Presentasjon av forbruksutvikling - 5 a day Europe v/ Tore Angelsen, Analysesjef i OFG

Kl. 9.35 En kommentar fra Storbrinnania v/ analytiker og journalist Michael Barker

Kl. 09.45 Hvordan får vi samlet grøntnæringen i arbeidet om å øke forbruket ? Status på prosjekter relatert til rapport "Grøntsektor mot 2035" v/ Anne Mette Johnsen, Kommunikasjonssjef i Stiftelsen Norsk Mat, Cathrine Stensland, Administrerende direktør for Metro Branding og Guttorm Rebnes, Direktør OFG

Kl. 10.15 Hvordan samle inn tallgrunnlag fra næringen slik at vi forholder oss til et felles bilde. Status på prosjektet "Dialog og innsikt". v/ Guttorm Rebnes, Direktør i OFG

Kl. 10.30 PAUSE

Kl. 11.00 Selvforsyning og økt norskandel v/ Egil Hoen, 1. nestleder av Norges Bondelag

Kl. 11.15 Paneldebatt ledet av Erik Fagerli: "Hva kan gjøres med frukt og grønt i en dyrtid?

Debattdeltagere:

Jon Eivind Fornes, Markedsdirektør Bama, Herman Brenaas, Daglig leder BaRe, Egil Hoen, 1. nestleder av Norges Bondelag, Hanne Brennhovd, Direktør frukt og grønt i Coop Norge Handel, Mina Gerhardsen, Generalsekretær for Nasjonalforeningen for folkehelsen og Hans Albert Huseby produsent og bonde fra Huseby Gård

Kl. 12.00 Film 5 på gaten: "Hvor viktig er en god frukt- og grøntavdelingen for deg?"

Kl. 12.05 Kåring av vinnere i NM frukt og grønt dagligvare

Kl. 13.00 Slutt