FNs internasjonale år for frukt og grønt

2021 er FNs internasjonale frukt og grønt år, med nesten 4 000 deltakere fra hele verden. Og 15. oktober skal den internasjonale dagen markeres verden over.

Året 2021 er en unik mulighet til å sette fokus på matvaresituasjonen i verden. Den internasjonale 5 om dagen-sammenslutningen AIAM5, der Opplysningskontoret for frukt og grønt deltar fra Norge, har vært pådriver for å få til dette viktige fokuset.

 

15. oktober skal den internasjonale dagen markeres verden over.

Frukt og grønnsaker er hjørnesteinen i et sunt kosthold – og vi skal bruke året til å fremme alle de gode egenskapene til frukt og grønt – og til å løfte frem alt det gode som gjøres i hele verdikjeden fra jord til bord.

Fire hovedmål ble fremhevet:

  • Helsefordelene ved å spise nok frukt og grønnsaker
  • Kampanjer for å fremme god helse og livsstil for alle
  • Å redusere matsvinn i hele verdikjeden
  • Å dele erfaringer med hverandre internasjonalt

 

Opplysningskontoret for frukt og grønt vil både før, under og etter 15. oktober gjøre forskjellige kampanjeaktiviteter rundt de fire hovedmålene.

- Vi ønsker å invitere alle hele verdikjeden i Norge til å ta i bruk denne muligheten til å markere dette året også i Norge, sier Guttorm Rebnes, direktør i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

 

Den internasjonale 5 om dagen-sammenslutningen AIAM5

39 nasjonale og internasjonale organisasjoner fra 32 land jobber sammen for å øke forbruket av frukt og grønnsaker i den internasjonale 5 om dagen - sammenslutningen AIAM5.

I forbindelse med FNs internasjonale år for frukt og grønnsaker har 11 land tilknyttet AIAM5 utarbeidet et hefte på oppdrag fra FN. I heftet kan du lese landenes satsning rundt arbeidet med sine ulike 5 om dagen-konsepter.

Norge er ett av landene som har bidratt til dette heftet med sitt konsept 5 om dagen - barnehage.

Se filmen fra "Årets grønne kokk"