Lysaker skole - tomat - fra jord til bord

Fra jord til bord med Skolefrukt

Fra jord til bord» består blant annet av en film om gulrotens reise fra såing til Skolefrukt, samt et mer omfattende interaktivt opplegg om tomaten.

Vår hensikt er å bidra til å nå kompetansemålet - «fortelle om en utvalgt råvare og hvordan den inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbrukeren». Forhåpentligvis vil dette også bidra til økt mestringsfølelse, samt lyst og interesse for å spise mer frukt og grønt.

”Fra jord til bord” handler om hvordan tomater og gulrøtter dyrkes av profesjonelle. Vi tror at du og klassen din også vil ha glede av å prøve dette selv. Derfor ligger det også tomatfrø, samt tips for såing av tomater i klasserommet med i materiellet du mottar.

For bestilling av materiell: Fra jord til bord

Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no - fotograf Marte Garmann

Se filmer og les mer om fra jord til bord her!