Skolefrukt

Hvordan kan kommunene gjennomføre en ordning med Skolefrukt?

Det er enkelt for norske kommuner å gjennomføre en ordning med Skolefrukt. De fleste kommuner har egne anbud på innkjøp av frukt og grønnsaker til offentlige institusjoner i kommunen. Noen kommuner velger å benytte slike anbud når skoler skal kjøpe inn frukt og grønnsaker til elever i kommunen.

Via Skolefrukt kan kommunen få tilskudd på kr 1,50 per stk. frukt/grønt

Kommuner kan også benytte seg av tilbudet fra Skolefrukt.no for på den måten å nyttiggjøre seg at Staten gir tilskudd på frukten/grønnsakene med kroner 1,50 per stk. til grunnskoler/til grunnskoleelever.

 

Les mer her: skolefrukt.no

Les mer