Jente koker spinat

Mat- og helsefaget - kompetansemål

I mat- og helsefaget skal elevene utvikle forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse. I mat- og helsefaget skal elevene lære å planlegge og lage mat og oppleve måltid sammen med andre.

Mat- og helsefaget

Faget skal bidra til at elevene utvikler kompetanse til å mestre sitt eget liv. Mat og helse skal bidra til å fremme folkehelsa, matglede og interessen for mangfoldet av matvarer og måltidsskikker i samfunnet. Mat og helse skal stimulere til kreativitet, samarbeid og gjennomføringsevne.

Kompetansemål etter 4. trinn:

 • følge prinsippet om god hygiene i forbindelse med matlaging
 • Bruke redskap, rom- og vektmål og enkle teknikker i forbindelse med matlaging
 • kjenne igjen smak i mat og undre seg over hvorfor smak er noe vi opplever ulikt
 • fortelle om hva som kjennetegner sunn og variert mat og hvorfor det er viktig for helsen din
 • utnytte lokale råvarer i matlagingen og presentere leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid
 • sortere avfall i forbindelse med matlaging og forklare hvorfor det er viktig å gjøre det
 • lage enkle måltider og bidra til å skape en trivelig ramme rundt måltidet sammen med andre
 • snakke om måltidsskikker fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer, og om verdien av å spise sammen med andre

Kompetansemål etter 7. trinn:

 • bruke redskap, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke sansene til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av maten
 • kjenne igjen og gjøre rede for grunnsmaker i matvarer og fortelle om og diskutere hvordan smak kan påvirke matpreferanse og matvalg
 • bruke oppskrifter i matlaging og regne ut og vurdere mengde i porsjoner både med og uten bruk av digitale ressurser
 • vise sammenhengen mellom matvaregrupper og næringsstoffer som er viktig for god helse
 • bruke matmerking og kostmodeller til å sette sammen et sunt, variert og bærekraftig kosthold og reflektere rundt valgene man tar
 • bruke digitale ressurser til å sammenligne og drøfte produktinformasjon og reklame fra ulike medium
 • utnytte matvarer og rester fra matlaging og reflektere over eget matforbruk
 • utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metoder for å konservere mat på og kunne fortelle om råvarene som blir konservert
 • lage måltider fra ulike kulturer og fortelle om og utforske hvordan sosialt fellesskap og samhandling kan være med på å styrke god helse

Kompetansemål etter 10. trinn:

 • planlegge og bruke egne redskaper, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke sansene til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smaker i matlagingen og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av maten
 • drøft hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging
 • redegjøre for og kritisk vurdere påstander, råd og informasjon om kosthold og helse
 • kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon
 • utforske klimaavtrykket til matvarer og utrede for hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klima og matsikkerheten
 • lage mat fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer og sammenlikne og utforske råvarer og matlagingsmetoder som blir brukt i ulike matkulturer
 • vise gjennom matlaging og måltider hvordan identitet og felleskap blir formidlet i ulike kulturer