Om avokado

Avokado kommer opprinnelig fra Mellom-Amerika og dyrkes nå i de fleste tropiske og subtropiske strøk. Avokado inneholder ikke fruktsyre, og blir av den grunn oppfattet som en grønnsak. Les mer om avokado: https://www.frukt.no/ravarer/gronnsaker/avokado/ Følg oss gjerne i sosiale medier: Facebook: https://www.facebook.com/fruktno/ Instagram: https://www.instagram.com/5omdagen/ Twitter: https://twitter.com/frukt_no Hjemmeside: https://www.frukt.no

Om avokado | Frukt.no