Skolefrukt på Hallegerbakken skole

Filmen viser hvordan skolefruktordningen fungerer på Hallagerbakken skole i Oslo. Les om skolefruktordningen her: https://skolefrukt.no/

Skolefrukt på Hallegerbakken skole