Norsk kål

Nå er norsk kål i sesong.
Norsk kål har hatt en god oppvekst, er kortreist og danner grunnlaget for mye god mat.

Temaside om kål: https://www.frukt.no/tema/alt-om-kal/
Råvaresiden om kål: https://www.frukt.no/ravarer/gronnsaker/hodekal-hvitkal/
Derfor bør du spise kål: https://www.frukt.no/artikler/derfor-bor-du-spise-kal/

Følg oss gjerne i sosiale medier:
Facebook: https://www.facebook.com/fruktno/
Instagram: https://www.instagram.com/5omdagen/
Twitter: https://twitter.com/frukt_no

Hjemmeside: https://www.frukt.no

Norsk kål