Fra boken Førsteklasses - illustrasjonsbilde

Folkehelsen er kommunens ansvar

Opplysningskontorets arbeid er forankret i Folkehelseloven og myndighetenes anbefaling om 5 om dagen. Våre prosjekter er med på å oppfylle retningslinjer for mat og måltider i skole og barnehage. Vi ønsker å bidra til å gjøre det enkelt for kommunen å jobbe med folkehelse.

Bestill brosjyren "Et pluss for folkehelsen" ved å sende en e-post til 5omdagen@frukt.no

folkehelse.png

70% av befolkningen sier at helse er en viktig driver for dem når de handler og lager mat. Men ønske, bevissthet og handling er dessverre ikke alltid sammenfallende. Den norske forbrukeren ønsker å spise sunt, de vet at det innebærer å spise mer frukt og grønt, men har problemer å gjennomføre det i praksis.

Pr. i dag spises det i Norge i underkant 320 gram i snitt pr. innbygger pr. dag. Kun 1 av 4 personer i Norge spiser de anbefalte 5 om dagen, og forskjellene i befolkningen er store. OFGs mål er å treffe dem som i dag ikke når 5 om dagen-målsetningen på en positiv måte. Målet er å inspirere til å «fargelegge alle dagens måltider» og å bidra til at kunnskapen om mat og helse og matlagingsferdighetene øker.

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold. Maten i barnehagen er av stor betydning for barns utvikling og helse. Gode rammer rundt måltidene er viktig for å gi barna gode måltidsopplevelser og kan påvirke hvor mye mat barnet får i seg. Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen gir anbefalinger for hvordan barnehagemåltidet bør organiseres og hva som bør tilbys av mat og drikke. I anbefalingene fra Helsedirektoratet står det at: "Kommunene kan stimulere barnehagene til å bli en 5 om dagen-barnehage".

5 om dagen - barnehage er OFG sitt bidrag til å arbeidet med retningslinjene i barnehagene. Konseptet er gratis for alle barnehager i Norge og over 60% av alle barnehager er allerede med i prosjektet.  Vi ønsker å inspirere og motivere barnehager til å servere mer frukt og grønt i tråd med myndighetenes anbefalinger. Alle barnehager som registrerer seg får en gratis inspirasjonspakke. Les mer om 5 om dagen - barnehage her.

Ved å legge til rette for og stimulere til sunne levevaner i barnehager, skoler og nærmiljø, kan kommunen bidra til å redusere sosiale forskjeller i kosthold og levevaner. Erfaringer med gratisordninger for frukt og grønnsaker i skolen viser at inntaket øker for alle grupper elever, uavhengig av sosioøkonomisk status. Samtidig kan dette bidra til lavere inntak av usunn snacks.

Skolefrukt er et verktøy for å oppfylle deler av myndighetens anbefalinger for mat og måltider i skolen. Staten subsidierer Skolefrukt med kr. 1,50 pr. frukt og grønnsak som er 1/3 av prisen til leverandør. Skolen kan velge gratis skolefrukt til alle eller foreldrebetalt abonnementsordning.

Her finner du linken til Retningslinjer for mat og måltider i skolen

Helsedirektoratet har utarbeidet en veiviser for tiltak og virkemidler til hjelp for kommunene i sitt folkehelsearbeid.

Les mer her.