Gammel vane vond å vende

Alle mennesker har vaner. Mange av vanene våre er en nødvendighet, andre er kun et onde. Mange sliter med å endre sine dårlige vaner. Nøkkelen til suksess er å ha fokus, sier psykolog Børge Lekbø.

Psykolog Børge Leksbø jobber med avlæring av gamle vaner. Som psykolog og gruppeleder for overvektsbehandlingen ved Hjelp24 NIMI Ringerike ser han daglig konsekvensene av hva dårlige vaner kan føre til.

Alle mennesker har vaner. Grunnlaget for flere av vanene våre legges allerede når vi er små barn. Derfor er det viktig å få gode vaner tidlig.

Psykolog Børge Leksbø jobber med avlæring av gamle vaner. Som psykolog og gruppeleder for overvektsbehandlingen ved Hjelp24 NIMI Ringerike ser han daglig konsekvensene av hva dårlige vaner kan føre til.

Vane er ikke det samme som avhengighet

Vaner etableres i et samspill mellom kultur, miljøbetingelser og medfødte egenskaper, mener Leksbø. Jo yngre man er når påvirkning skjer, jo større er sjansen for å etablere vanen.

- Barn er utrolig til å suge til seg kunnskap. De vil lære, slår han fast.

Når barnet – eller for den saks skyld den voksne – gjennom læringsprosessen har utført en bestemt handling over tid, blir handlingene etablert som en vane.

- Men en vane er ikke det samme som avhengighet. Vaner kan etableres gjennom hele livet, men vi kan også til en hver tid endre vanene våre, sier han.

Trenger vaner

Vaner er selvfølgelig ikke bare negativt. - Det å ha vaner er helt essensielt, understreker Leksbø. Uten vaner må vi ta stilling til alle våre handlinger i løpet av en dag. Da blir tiden spist opp av trivielle problemstillinger. Heldigvis har vi tidlig etablert den vanen at vi skreller appelsinen før vi begynner å spise den. - Vi trenger vaner for å frigjøre mental energi. Det skaper orden i tilværelsen.

Vond å vende

Leksbø jobber til daglig med å endre vanene til sykelig overvektige. Han mener at det økende overvektsproblemet i stor grad knytter seg til nye vaner basert på endringer i samfunnet – dels til en stadig mer passiv, inaktiv tilværelse, og dels til dårlige matvaner.

For å endre vaner må man gjennom en endringsprosess, mener Leksbø.

- Kunnskap er en forutsetning for å gjøre en endring. Vi trenger innsikt i å se hvordan våre vaner påvirker oss, mener han.

For å oppnå en sunnere livsstil, må vi ha kunnskap om hva som er negativt for vår helse. På det grunnlaget kan vi definere et mål, som for eksempel å gå ned i vekt. I tillegg trenger vi kunnskap om hvordan en god livsstil med sunnere vaner vil føre til vektreduksjon.

Fokus

- Nøkkelen til suksess ligger i å ha fokus i avgjørende øyeblikk. Det siste er ekstremt vanskelig, mener psykologen.

- Husk at en vane innebærer at vi har hatt et handlingsmønster som vi har brukt null energi på å utføre på ren automatikk – kanskje i mange år. Tenk deg at du gjennom mange år har kjøpt en sjokolade hver gang du fyller bensin. Denne vanen er til hinder for å oppnå målet om å gå ned i vekt.

- For å oppnå en sunnere livsstil, må du kjempe mot vanens automatikk og være fokusert på å handle annerledes. Det krever et skarpt fokus!

Repetisjon

For å bryte ut av gamle og usunne matvaner – og andre uvaner – er det for mange nødvendig med et mentalt treningsprogram.

- Vi må ta fatt på en uvane gjennom å gjøre noe annet. Det er lettere å etablere en ny vane enn å bryte en gammel, mener Leksbø.

Enkelte strukturerte mennesker er i stand til å gjøre umiddelbare endringer, men for de aller fleste av oss vil det ta tid å avlære en vane man har hatt i mange år. Det krever et målrettet arbeid og læring av ny vane gjennom repetisjon og øvelse.

5 om dagen

Endring av kostholdsvaner er et av tiltakene, ved siden av økt fysisk aktivitet, som Hjelp24 NIMI Ringerike setter inn i forhold til sykelig overvekt. Men slankekurer i tradisjonell forstand er ut.

- Vi anbefaler ikke å kutte ut spesifikke matvaner, men å etablere et sunnere og riktigere sammensatt kosthold, sier Leksbø. Det betyr at de som behandles på Ringerike blir servert fem til seks måltider daglig med sunn og riktig mat – en middagstallerken består av 50 prosent grønnsaker, 25 prosent karbohydrater og 25 prosent proteiner.

- Og så skal de selvsagt ha 5 om dagen, fastslår Leksbø.

SLIK ENDRER DU EN UVANE

Sett deg et mål

Du må være motivert og ha et ønske om endring.

Skaff kunnskap

Du trenger kunnskap om hvilken atferd som er bra for deg. Du trenger også kunnskap om hva som skal til for gjøre en endring.

Planlegg

Det gjelder å anvende kunnskapen, for eksempel ved å få ny mat inn på handlelisten.

Hold fokus

Lag deg et plan og fokuser på å gjennomføre. Jobb systematisk.

Det er lov å feile

Ikke la deg knekke av et feiltrinn. Gå umiddelbart tilbake til planen.