Undersøkelser med barn og unge

På denne siden er det undersøkelser som kartlegger frukt og grønt i situasjoner med barn og unge.

------------------------------------------------------------

En undersøkelse Kantar fra november i 2016 viste at hovedtyngden av barnehagene serverer tre måltider per dag, - frokost, lunsj og et mellommåltid etter lunsj. ‘5 om dagen-barnehage’ serverer i noe større grad frokost og mellommåltider. Alle måltider, men unntak av frokost, serveres hovedsakelig av barnehagen.

Les mer om kosthold og måltidsvaner i barnehager her.

------------------------------------------------------------

En undersøkelse blant ansvarlig for frukten på ordningen Skolefrukt i mai 2021, viste at kvaliteten på frukten oppfattes bra når den ankommer skolen, med 8 av 10 på enten svært eller ganske bra. Når det gjelder variasjon på frukten er ikke resultatet like bra, da det er omtrent halvparten som synes den er bra og 1 av 5 som synes den er dårlig.

Les mer om hva de ansvarlige for Skolefrukten mener her.

------------------------------------------------------------

I november 2021 ble det gjennomført en undersøkelser blant foresatte og elver på vanlig skolefrukt og konseptet Fruktpause. Den viste at andel elever som er fornøyd med skolefrukt er relativ stabil over tid med omtrent 4 av 5 som er på den positive siden.

Les mer om hva foresatte og elever mener her.

Tilbake til innsikt og analyse