Det norske flagg laget med frukt og bær - i rødt, hvitt og blått.

Preferanse for norsk

De fleste norske forbrukere har preferanse for norsk frukt og grønt. Det ble gjennomført en undersøkelse av Kantar i månedsskifte august/september 2021 for å kartlegge preferanse for norsk frukt og grønt. Undersøkelsen konkluderer med at de fleste forbrukerne i Norge har høy preferanse for norsk frukt og grønt, men at det også er et segment hvor dette betyr mindre.

Segmentene baserer seg på ulike holdninger/utsagn og grad av involvering i kategorien frukt og grønt. Undersøkelsen fant i alt tre segmenter, hvor preferanse for norsk frukt og grønt står sterkt i to av segmentene.  Disse to segmentene utgjør til sammen 70 % av befolkningen, mens de resterende 30 % består av ett segment hvor dette med preferanse for norsk har mindre betydning. 

Les også her om hvilke kulturer preferanse for norsk betyr mest og hvordan alder, kjønn og geografi påvirker norskepreferanse.

Tilbake til innsikt og analyse