Salat med grønnsaker i regnbuens farger

Mindre matsvinn

Vi kaster for mye mat. I snitt kaster vi 40,3 kilo mat pr. år. Her får du tips til hvordan du kan redusere matsvinnet hjemme.

Redd slappe grønnsaker

Bruk opp grønnsakrester

Bruk grønnsakrestene

Sånn redder du slappe grønnsaker