Slik dyrkes norsk asparges

I Norge dyrkes det grønn og hvit asparges. Grønn og hvit asparges er samme plante, den grønne vokser over jorden og den hvite under. Lær mer om hvordan norsk asparges dyrkes.

Asparges trives best på sandgrunn og liker ikke stein. Tidlig vår og lang høst er også en fordel for aspargesproduksjonen. Det er noe begrenset produksjon av norsk asparges, særlig av den hvite. Den norske sesongen starter rundt 20. april og kan vare frem mot St. Hans. Det er med andre ord gode grunner til å nyte den norske aspargesen når du finner den i butikken. 

Forskjell på grønn og hvit 

Mange vet ikke at den hvite og den grønne aspargesen er den samme planten. Den grønne vokser over bakken og høstes når den har nådd ønsket lengde. Hvit asparges får man ved å hyppe jorden opp så snart stilkene viser seg, da kommer det ikke lys og luft til og stilkene forblir bleke. Når den hvite ikke utsettes for sollys danner den ikke klorofyll (som gir den grønne aspargesen den vårgrønne fargen), og forblir hvit.  

Høstes for hånd  
Aspargesen vokser ti centimeter per dag når det er 20 grader i luften. Under innhøstingsperioden fra rundt 20. april til rundt St. Hans kan det kreves høsting to ganger per dag.  

Når den hvite høstes er det som å grave litt i blinde. Produsenten starter med å løfte plastduken som ligger over. Plastduken har to sider, ligger den hvite siden av plastduken opp blir jorden under kjøligere (brukes når det er varmt ute) og ligger den sorte siden opp blir det varmere under duken (brukes når det er kaldt ute). Den hvite aspargesen er tett dekket av jord og hver eneste asparges må graves forsiktig frem før den kuttes. Når aspargesen er høstet legges den på kjøling og går til vasking og sortering.  

Jonas T Salvesen, OFG

Her vokser grønn og hvit asparges side om side, den hvite ligger godt gjemt under duken. 

Etter siste høsting starter arbeidet med neste års sesong 

Dyrkingsjobben begynner allerede rett etter høstingen er ferdig. Plantene får vokse seg høye utover sommeren og jo lenger de er grønne utover høsten, jo bedre er det. Produsentene jobber mye med god jordhelse og plantehelse. Og allerede på vinteren må gjødseljobben begynne. Klimaet i Norge bidrar til den gode kvaliteten. Kulden gjør at aspargesen vokser saktere, og lange lyse netter bidrar også til en god smak.  

Det meste kommer fra brødrene Freberg på Hvasser 

Det meste av den norske aspargesen i markedet produseres av Bernt, Edvart og Anstein Freberg på sommerøya Hvasser, ytterst i Oslofjorden. 23 tonn asparges gikk til kommersielt salg i 2023. Hvasser asparges er foreløpig de eneste som produserer hvit asparges i Norge, og produksjonen av hvit og grønn asparges gjøres på rundt 100 mål. 

Jonas T Salvesen, OFG

Bernt Freberg viser stolt frem den grønne aspargesen, her fra et jorde like ved havet. Havbrisen kan til og med få aspargesen til å smake litt salt. På Hvasser ligger forholdene godt til rette for norsk aspargesproduksjon med sandholdig jord, lange sommerdager og mye sol.